Şcoala Horea, Cluj-Napoca 
       
Site-ul şcolii acordă o reală consideraţie resurselor umane ale acestui lăcaş de cultură - dascăli - elevi - părinţi. Prin Istoricul prezentat, se realizează o punte de legătură între trecutul şi prezentul şcolii, apreciindu-se realizările ei anterioare. Resursele materiale oferă elevilor o ambianţă favorizantă dezvoltării intelectuale şi fizice. Partenerii şcolii reprezintă factori importanţi în promovarea unei gîndiri europene şi în cunoaşterea altor culturi din "familia" europeană. Proiectele extracurriculare reprezintă tot atîtea oportunităţi de dezvoltare a unui tip de personalitate a elevului care să fie capabil să aprecieze iniţiativa, creativitatea, libertatea de a alege sănătatea, deci viaţa, prin respingerea lucidă a tentaţiilor letale ale acesteia. (prof. Rodica Lupoian)

Str. Horea nr. 19/A, 400174 Cluj-Napoca, Tel.: 0264 433980, Fax: 0264 432160, e-mail: horea@isjcj.ro